Trường mầm non Vành Khuyên đã xây dưng kế hoạch và triển khai nhiều nội dung cũng như hoạt động thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề " Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung ...