THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ công văn số 443/KH-PGDĐT ngày 20/8/2021 của PGDĐT Cam Lâm V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh đối với bậc học mầm non năm học 2021-2022;

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-MNVK ngày 20/8/2021 về việc tuyển sinh năm học 2021-2022;

Căn cứ biên chế năm học 2021-2022.

Trường Mầm non Vành Khuyên thông báo kết quả tuyển sinh năm học 2021-2022 như sau (Đính kèm danh sách ).

Đối với những trẻ đã được tuyển vào trường, đề nghị quý phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp để đối chiếu và lưu trữ.

- Thời gian nộp: Từ ngày 04/10/2021

- Địa điểm: tại các lớp trẻ được biên chế năm học 2021-2022 (Nộp cho giáo viên chủ nhiệm).