Ngày 27 tháng 09 năm 2019, trường mầm non vành Khuyên long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động năm học 2019-2020

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC TRƯỜNG MẦM NON 

VÀNH KHUYÊN. NĂM HỌC 2019 – 2020

 

          Hội nghị CBCCVC hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBCCVC và người lao động, tạo điều kiện để CBCCVC và người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện nay.  Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày 27 tháng 09 năm 2019, trường Mầm non Vành Khuyên đã tổ chức Hội nghị CBCCVC và người lao động năm học 2019-2020.

          Hội nghị CBCCVC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học 2018-2019, mặt khác nghiêm túc nêu lên những khắc phục, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2019-2020. Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CBCCVC và người lao động đối với lãnh đạo các cấp.

          Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thùy Yến - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020. Trong năm học vừa qua, mặc dù nhiều khó khăn, hạn chế về CSVC và con người, nhưng nhà trường đã cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Môi trường giáo dục trong và ngoài lớp bố trí gọn gàng, sạch đẹp, khuyến khích tính tích cực khám phá của trẻ. Uy tín tập thể sư phạm nhà trường nâng cao, được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2018-2019; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2020; Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020; Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2020; Thông qua các Quyết định danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng; Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 và ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường-Công đoàn.

          Đại diện Đoàn Chủ tịch có những trao đổi xung quanh những vấn đề được CBCCVC nhà trường quan tâm; Đoàn Chủ tịch cũng chia sẻ nhiều khó khăn và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCCVC trong mọi hoạt động công tác của nhà trường trong năm học qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà trường chỉ ra cơ hội – khó khăn – thách thức mới trong nhiệm vụ trọng điểm năm học 2019-2020. Hội nghị biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Trong Hội nghị đại diện lãnh đạo nhà trường, địa Công đoàn trường và người lao động kí cam kết thực hiện Nghị Quyết năm học 2019-2020.

 

 

       Hội nghị đã khen thưởng cho các cán bộ, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019.

         Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC và người lao động, trường Mầm non Vành Khuyên quyết định hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường.