Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 được đăng tải tại bảng tin của 03 điểm trường: Tân Xương, Suối Lau, Khánh Thành và thông báo trên đài phát thanh của xã Suối Cát.