TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ theo Thông tư số 22/2019/TT- BGD&ĐT ngày 20 /12/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư,  ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

  Căn cứ Công văn số 720/PGDĐT-GDMN ngày 16/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021;

  Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-MNVK ngày 07/01/2021 của trường Mầm non Vành Khuyên về việc tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp trường

Năm học 2020 – 2021;

Ngày 17/3/2021 trường MN Vành Khuyển đã tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”  năm học 2020-2021.

  Hội thi nhằm mục đích tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ đồng thời góp phần phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên;

         Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong trường mầm non Vành Khuyên nhằm thực hiện mục tiêu và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tăng cường củng cố chất lượng đội ngũ giáo viên, khuyến khích động viên tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo. Tạo điều kiện cho giáo viên thể hiện năng lực của mình, học tập trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục.

           Đánh giá việc sử dụng đồ dùng dạy học được cấp, tự làm đồ dùng dạy học của giáo viên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nghề nghiệp.

         Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

         Đánh giá thực chất đội ngũ giáo viên từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng đào tạo.

  Làm cơ sở để công nhận các danh hiệu cao quí của nhà giáo.

Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

  Sau 2 tuần diễn ra Hội thi, 100% thí sinh đã rất nỗ lực thực hiện phần thi của mình. Mặc dù là lần đầu tiên thi thuyết trình biện pháp nhưng các cô lựa chọn biệp pháp rất gần gũi, phù hợp thực tế. Nhiều giáo viên trình bày rất lưu loát, nêu rõ lý do chọn biện pháp, vận dụng khoa học có minh chứng cụ thể, kết quả có khả nưng vận dụng cho các lớp cùng độ tuổi trong trường.

 Về phần tổ chức hoạt động, các cô chuẩn bị rất đầy đủ, phong phú đồng thời với sự góp phần sôi nổi của các bé nhiều hoạt động thành công, để lại ấn tượng sâu sắc cho Ban giám khảo và người dự. Tiêu biểu như hoạt động đồng dao của cô giáo Võ Thị Thoa đạt 19 điểm, có nhiều sáng tạo giúp trẻ hứng thú khi đọc và ứng dụng bài đồng dao trong trò chơi; Hoạt động tạo hình nặn mây và những hạt mưa của cô Đào với sự sáng tạo của trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo nên những bức tranh rất đẹp, phòng phú. Hoạt động phát triển ngôn ngữ “Thực hiện 1-2 yêu cầu” của trẻ nhà trẻ 25-36 tháng, giáo viên rất nhẹ nhàng, gần gũi, trẻ tham gia hoạt động một cách hứng thú, tích cực.

 

 

  

 

 

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 - 2021  đã thành công tốt đẹp. 100% giáo viên được công nhận trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường lần này thực sự là những bông hoa tươi thắm để tô thắm thêm truyền thống thi đua Hai tốt trong nhà trường. Tôi tin tưởng rằng với lòng yêu nghề, yêu trẻ, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của trường MN Vành Khuyên sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa trong những năm tiếp theo.