Ngày 08 tháng 10 năm 2018 trường Mẫu giáo Vành Khuyên đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019

Sáng ngày 08 tháng 10 năm 2018, trường mẫu giáo Vành Khuyên đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự và năng lực sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Tham dự hội nghị có 43 đồng chí CB,GV, NV của trường. Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Thị Thùy Yến - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường thông qua báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và 100% cán bộ GV NV nhất trí với kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.

* Kết quả đạt được năm học 2017-2018

         1. Đơn vị   

          - Trường: LĐSX

          - CĐCS: Vững mạnh

          - Đoàn TNCSHCM: VMXSTD

          2. Tổ          

          - UBND huyện tặng Giấy khen: Tổ Mẫu giáo 3-4-5 tuổi; Tổ văn phòng.

          3. Cá nhân

     - Chiến sĩ thi đua cơ sở

     1/ Lê Thị Thùy Yến

     2/ Cao Thị Lệ Trinh

     3/ Nguyễn Thị Thùy Phương

     4/ Huỳnh Thị Ngọc Huyền

     5/ Võ Thị Thoa

     6/ Phạm Thị Thu Hằng

     - Ủy ban nhân dân Huyện tặng giấy khen

     1/ Phạm Thị Ngọc Diễm

     2/ Lê Thị Phi linh

     3/ Võ Thị Hoài Đông

     * Chỉ tiêu đăng kí năm học 2018-2019

           1. Đơn vị   

           - Trường: Lao động tiên tiến

           - CĐCS: Vững mạnh

           - Đoàn TNCSHCM: VMXSTD

           2. Tổ          

           - UBND huyện tặng Giấy khen: Tổ 5 - 6 Tuổi ; Tổ Văn phòng

          3. Cá nhân

          - Tỉ lệ CBGVNV đạt LĐTT cả năm :   80%

          - Số CSTĐ Tỉnh: Không                CSTĐ cơ sở: 5

          - Số GV, CD dạy giỏi: 0          Tỉnh:   0             Huyện:  %      Trường: 80%

        - 42 CB-GV-NV được công nhận LĐTT năm học 2017-2018

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Xuân- Trưởng ban thanh tra nhân dân đã báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018, kế hoạch hoạt động năm học 2018 - 2019.

Đồng chí Lê Thị Phi Linh - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả tổ chức các phong trào thi đua năm 2017-2018 và khen tặng các cá nhân đạt chiến sĩ thi đua năm học 2017-2018

Hội nghị khép lại trong không khí quyết tâm, phấn khởi của toàn thể cán bộ công chức viên chức trong nhà trường, hứa hẹn một năm học 2018-2019 sẽ gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp cho trường Mẫu giáo Vành Khuyên./.