Ngày 29/9/2017 trường mẫu giáo Vành Khuyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 với sự tham gia của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mẫu giáo Vành Khuyên. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu về chăm sóc, giáo dục năm 2017-2018. Tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kì mới

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Hiệu trưởng tiến hành thống qua các chỉ tiêu và thảo luận thống nhất

Bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân 2017