Căn cứ Công văn số 545/PGDĐT-GDMN ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2020 - 2021

     

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH.MNVK ngày 19/10/2020 của trường Mầm non Vành Khuyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế của hai đơn vị, trường Mầm non Vành Khuyên  phối kết hợp với trường Mầm non Sơn Ca lập kế hoạch tổ chức hoạt động giao lưu năm học 2020-2021 như sau:

         Ngày 04/12/2020 trường MN Vành Khuyên và MN Sơn Ca phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa "Giao lưu TCTV cho trẻ DTTS" giữa hai trường.

          - Thông qua hoạt động góp phần giáo dục đức tính tốt và rèn luyện thể chất, giúp trẻ phát huy năng khiếu, sở thích tham gia các hoạt động tập thể.

          - Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường Tiếng việt, mạnh dạn, tự tin sử dụng tiếng việt trong giao tiếp. Mở rộng vốn hiểu biết, được rèn luyện các kỹ năng và thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vận động của trẻ.

- Dịp để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các nhà trường với các ban ngành đoàn thể, giữa phụ huynh với giáo viên và trẻ, giữa trẻ và trẻ.

   * Các nội dung giao lưu:

- Tham quan các khu vực điểm trường Suối Lau

  - Văn nghệ: mỗi trường 2 tiết mục

  - Trò chơi:

  + Chuyền bóng: mỗi đội 10 trẻ, lần lượt 2 trẻ sẽ lên chuyền bóng bằng cách dùng bụng kẹp bóng vào giữa, di chuyển về bỏ vào rổ của đội mình. Mỗi lần chỉ chuyển 1 quả, nếu quả nào rơi xuống đất sẽ không được tính.

  + Đá bóng vào gôn (bong bóng): Mỗi đội 05 trẻ và 02 giáo viên, từ vạch xuất phát đá, di chuyển bóng vào gôn. Trong khoảng thời gian 10 phút đội nào đá được nhiều quả bóng vào gôn hơn đội đó thắng cuộc.

  + Thổi bóng về đích (TC của cô): mỗi đội 03 người, thổi bóng về đích (Bóng trên dây). Đội nào thổi được nhiều bóng về đích hơn đội đó thắng.

  - Giao lưu giữa trẻ 2 trường: Các cháu giao lưu, trò chuyện với nhau về bản thân, gia đình, lớp học…..

  - Nhảy dân vũ rửa tay

- Liên hoan vui chơi cùng bạn.

         Một số hình ảnh minh họa