PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 
   
DANH SÁCH TRẺ SINH NĂM 2014 TRÚNG TUYỂN 
NĂM HỌC 2017 - 2018
               
1 Lê Nhật Kim Anh 01/01/2014 x Lê Chí Trung Lê Thị Mỹ Tân Xương 2 - Suối Cát  
2 Nguyễn Lê Xuân Mai 21/01/2014' x Nguyễn Thanh Hùng Lê Thị Hường Tân Xương 1 - Suối Cát  
3 Trần Ngọc Hải Đăng 27/01/2014   Trần Văn Hiển Trần Y Hồng Ngọc Tân Xương 1 - Suối Cát  
4 Nguyễn Nhật Bảo Long 03/02/2014   Nguyễn Phi Hùng Lưu Thị Thùy Dương Tân Xương 2 - Suối Cát  
5 Ngô Thành Nhân 03/02/2014   Ngô Thanh Lâm Trần Thị Trúc  Phương Tân Xương 2 - Suối Cát  
6 Trần Ngọc Bảo Ngân 10/02/2014 x Trần Kim Lượng Trần Thị Hiền Tân Xương 2 - Suối Cát  
7 Nguyễn Thiện Nhân 10/02/2014   Nguyễn Bá Tước Đỗ Thị Thanh Hương Tân Xương 1 - Suối Cát  
8 Lê Chí Trường 16/02/2014   Lê Hoàng Long Nguyễn Thị Ly Ly Tân Xương 2 - Suối Cát  
9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/02/2014 x Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Thị Kim Xinh Tân Xương 2 - Suối Cát  
10 Nguyễn Nhật Hiếu 19/02/2014   Nguyễn Huynh Nguyễn Thị Duy Hạnh Tân Xương 2 - Suối Cát  
11 Nguyễn Lê Minh Thuận 23/02/2014   Nguyễn Văn Lộc Lê Thị Quốc Khánh Tân Xương 2 - Suối Cát  
12 Nguyễn Lê Minh Hiếu 23/02/2014   Nguyễn Văn Lộc Lê Thị Quốc Khánh Tân Xương 2 - Suối Cát  
13 Nguyễn Tiến Huy 07/3/2014   Nguyễn Văn Thành Trần Thị Lan Phương Tân Xương 2 - Suối Cát  
14 Nguyễn Văn Quốc Thịnh 18/3/2014   Nguyễn Văn Hải Trần Thị Hiền Tân Xương 2 - Suối Cát  
15 Nguyễn Ngọc Anh Thi 21/3/2014   Nguyễn Anh Toản DĐặng Ngọc Bảo Thu Suối Lai 2 - Suối Cát  
16 Bùi Chí Viễn 23/3/2014   Bùi Ngọc Tuyên Nguyễn Thị Xuân Sương Tân Xương 1 - Suối Cát  
17 Lê Chí Thông 24/3/2014   Lê Tuấn Thanh Nguyễn Thị Loan Tân Xương 2 - Suối Cát  
18 Huỳnh Bảo Khang 27/3/2014   Huỳnh Bảo Quốc Nguyễn Thị Thanh Thúy Tân Xương 2 - Suối Cát  
19 Võ Ngọc Bích Thủy 23/4/2014 x Võ Xuân Sang Nguyễn Thị Bích Thi Tân Xương 2 - Suối Cát  
20 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/4/2014 x Nguyễn Văn Phúc Phạm Thị Thúy Truyền Tân Xương 1 - Suối Cát  
21 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 29/4/2014 x Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Hằng Suối Lai 1 - Suối Cát  
22 Nguyễn Thị Trà Vy 14/5/2014 x Nguyễn Văn Cường Phạm Thị Thu Vân Tân Xương 1 - Suối Cát  
23 Phạm Văn Bình 17/5/2014   Phạm Văn Thanh Nguyễn Thị Kim Cúc Tân Xương 2 - Suối Cát  
24 Lê Thùy Trang 19/5/2014 x Lê Văn Lân Ngô Thị Ngọc Thi Tân Xương 2 - Suối Cát  
25 Trương Nhật An 27/5/2014   Trương Văn Duy Phan Ngọc Thục Đoan Tân Xương 2 - Suối Cát  
26 Trần Đại Quang 29/5/2014   Trần Xuân Nam Ngô Thị Thu Tân Xương 1 - Suối Cát  
27 Phạm Ngọc Linh Chi 01/6/2014 x Phạm Quốc Đạt Đỗ Thị Xuân Diệu Tân Xương 2 - Suối Cát  
28 Lê Minh Trọng 08/6/2014   Lê Võ Minh Tâm Nguyễn Thị Thu Thủy Tân Xương 2 - Suối Cát  
29 Trần Ngọc Bảo Phương 10/7/2014 x Trần Thanh Việt Nguyễn Thị Sang Tân Xương 2 - Suối Cát  
30 Nguyễn Hồng Ngọc Tiên 14/7/2014 x Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Đăng Chinh Tân Xương 2 - Suối Cát  
31 Nguyễn Đăng Khoa 14/7/2014   Nguyễn Minh Trung Nguyễn Thị Luyến Tân Xương 2 - Suối Cát  
32 Lê Lữ Thiên Thanh 01/8/2014 x Lê Đức Phước Lữ Thị Ngọc Diệu Tân Xương 2 - Suối Cát  
33 Nguyễn Thị Phúc Nhã 09/8/2014 x Nguyễn Văn Hà Chế Thị Lệ Huyền Tân Xương 2 - Suối Cát  
34 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/8/2014 x Nguyễn Anh Tuất Nguyễn Thị Mỹ Thuận Tân Xương 2 - Suối Cát  
35 Đào Nguyên Dương 18/8/2014   Đào Văn Huấn Nguyễn Thanh Dung Tân Xương 2 - Suối Cát  
36 Lê Võ Tường Vy 07/9/2014 x Lê Văn Tuấn Võ Thị Lệ Tân Xương 2 - Suối Cát  
37 Huỳnh Gia Hoài Bảo 17/9/2014   Huỳnh Văn Thoại Nguyễn Thị Mỹ Trinh Tân Xương 1 - Suối Cát  
38 Lê Nhã Uyên 24/9/2014 x Lê Đức Nin Nguyễn Thị Lệ Như Tân Xương 2 - Suối Cát  
39 Nguyễn Đăng Khôi 11/01/2014,   Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Loan Tân Xương 1 - Suối Cát  
40 Nguyễn Đăng Khoa 11/01/2014,   Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Loan Tân Xương 1 - Suối Cát  
41 Lê Ngọc Khánh 06/6/2014'   Lê Ngọc Thạnh Nguyễn Thị Khánh Trung Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
42 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10/9/2014' x Nguyễn Văn Lánh Nguyễn Thị Thùy Phương Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
43 Trịnh Khả Tú 15/9/2014' x Trịnh Văn Hoàng Phạm Thị Ngọc Diễm Tân Xương 1 - Suối Cát  
44 Trần Trương Đăng Khoa 08/11/2014'   Trần Ngọc Quy Trương Thị Thảo Quyên Tân Xương 1 - Suối Cát Con GV
Vành Khuyên
45 Nguyễn Duy Hưng 04/8/2014   Nguyễn Viết Duy Trường Đỗ Thị Minh Đào Tân Xương 1 - Suối Cát  
46 Nguyễn Phú An 01/8/2014   Nguyễn Văn Điều Lê Thị Hà Tân Xương 2 - Suối Cát  
47 Trần Thị Mai Ngân 01/01/2014 x Trần Mai Nở Võ Thị Minh Tâm KhánhThành Bắc - Suối Cát  
48 Nguyễn Hoàng Hà My 01/01/2014 x Nguyễn Đăng Viên Phạm Thị Ánh Tuyết Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
49 Nguyễn Bảo Khang 02/01/2014   Nguyễn Thuyên Nguyên Nguyễn Thị Mỹ Dung Khánh Thành Nam - Suối Cát  
50 Bùi Long Vỹ 18/01/2014   Bùi Long Hoài Diệp Từ Hoàng Liên Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
51 Trần Khôi Nguyên 22/01/2014   Trần Thủy Thạch Phan Thị Phương Lan Khánh Thành Nam - Suối Cát  
52 Võ Đình Qúy 07/02/2014   Võ Đình Quang Lê Thị Mộng Linh Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
53 Bùi Văn Phát 17/02/2014   Bùi Thanh Minh Nguyễn Thị Kim Chi Khánh Thành Nam - Suối Cát  
54 Ngô Trần Quốc Bảo 04/4/2014   Ngô Văn Hảo Trần Thị Ngọc Diệu Khánh Thành Nam - Suối Cát  
55 Nguyễn Như Quỳnh 28/4/2014 x Nguyễn Đức  Hùng Nguyễn Thị Ngân Hà Khánh Thành Nam - Suối Cát  
56 Nguyễn Mạnh Trí 30/4/2014   Nguyễn Mạnh Hùng Ngô Thị Kim Hồng Khánh Thành Nam - Suối Cát  
57 Phan Kim Ngọc 31/03/2014 x Phan Thành Long Phan Thị Thu Thảo Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
58 Bùi Hùng Thịnh 01/5/2014   Bùi Thanh Hóa Bùi Thị Bảo Ngọc Khánh Thành Nam - Suối Cát  
59 Lê Thị Gia Hân 04/5/2014 x Lê Qúa Hận Nguyễn Thị Thùy Trang Khánh Thành Nam - Suối Cát  
60 Nguyễn Thắng 05/5/2014   Nguyễn Thống Ngô Thị Thơm Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
61 Phan Thế Anh Vũ 29/5/2014   Phan Thế Toản Vũ Thị Thu Hiền Khánh Thành Nam - Suối Cát  
62 Võ Nguyễn Hà Linh 31/5/2014 x Võ Đình Trung Nguyễn Thị Anh Đào Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
63 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 03/6/2014 x Nguyễn Hùng Ni Phạm Thị Như Ca Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
64 Đặng Tất Việt Cường 14/6/2014   Đặng Duy Hùng Trần Thị Hồng Thắm Khánh Thành Nam - Suối Cát  
65 Nguyễn Thị Phượng 21/6/2014 x Nguyễn Hùng Sơn Lê Thị Nhung Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
66 Nguyễn Hồ Gia Huy 26/6/2014   Nguyễn Phi Hậu Hồ Như Ngọc Khánh Thành Nam - Suối Cát  
67 Phạm Ngọc Gia Mỹ 30/6/2014 x Phạm Nhật Cường Nguyễn Thị Hồng Thắm Khánh Thành Nam - Suối Cát  
68 Nguyễn Minh Nhật 03/7/2014   Nguyễn Minh Hải Nguyễn Thị Thu Thủy Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
69 Nguyễn Ngọc Tường Vi 11/7/2014 x Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thị Ngọc Thảo Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
70 Trần Nhật Tuyên 28/7/2014 x Trần Hùng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
71 Nguyễn Trung Kiên 31/7/2014   Nguyễn Văn Trực Hồ Thị Quyền Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
72 Hồ Ngọc Thạch 31/7/2014   Hồ Văn Quyền Trần Thị Kim Hồng Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
73 Hoàng Hồng Ngọc Yến 03/8/2014 x Hoàng Thế nguyên Hồ Thị Kiều Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
74 Trương Tuyết Vân 27/8/2014 x Trường Xuân Quang Văn Thị Kim Cương Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
75 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 31/8/2014 x Nguyễn Hồng Nguyên Trần Thị Minh Lập Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
               
  Tổng danh sách có 75 trẻ sinh năm 2014 trúng tuyển năm học 2017-2018
          TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
          CHỦ TỊCH
               
               
          Lê Thị Thùy Yến