PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN
 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 
   
DANH SÁCH TRẺ TRÚNG TUYỂN 
NĂM HỌC 2017 - 2018
       
 
   
 
   
Stt Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Nữ Họ và tên cha Họ và tên cha mẹ  Địa chỉ Ghi chú
1 Trịnh Quốc Hưng 23/01/2012   Trịnh Ngọc Thịnh Huỳnh Thị Hạnh Tân Xương 2 - Suối Cát  
2 Lê Thị Trúc Nhi 04/02/2012 x Lê Văn Hiệp Trịnh Thị Tiểu Mi Tân Xương 2 - Suối Cát  
3 Phan Tuấn Anh 17/3/2012   Phan Văn Hỏa Nguyễn Thị Cẩm Giao Tân Xương 2 - Suối Cát Tạm Trú dài hạn
4 Phạm Văn Tâm 18/3/2012   Phạm Văn Tánh Nguyễn Thị Đào Tân Xương 2 - Suối Cát  
5 Trần Thị Ngọc Trâm 06/4/2012 x Trần Minh Huệ Phan Thị Sương Khánh Thành Nam - Suối Cát  
6 Phạm Duy Trung 12/4/2012     Hồ Thị Kim Thảo Khánh Thành Nam - Suối Cát  
7 Nguyễn Trọng Khang 09/5/2012   Nguyễn Trọng Sang Nguyễn Thị Hồng Phấn Khánh Thành Nam - Suối Cát  
8 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi \13/5/2012 x   Nguyễn Thị Ngọc Thắm Khánh Thành Nam - Suối Cát  
9 Nguyễn Ngọc Kiều Như 16/6/2012 x Nguyễn Thái Hưng Võ Thị Hồng Linh Khánh Thành Nam - Suối Cát  
10 Phan Kim Quyên 23/6/2012 x Phan Thành Long Nguyễn Thị Thu Thảo Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
11 Nguyễn Quốc Hữu Hưng 28/6/2012   Nguyễn Ngọc Hiếu Nguyễn Thị Kim Phước Tân Xương 2 - Suối Cát  
12 Nguyễn Tuyết Thư 16/7/2012 x Nguyễn Việt Dũng Nguyễn T. Bảo Diệp Hồng Liên Khánh Thành Bắc - Suối Cát  
13 Phan Nhật Hoàng 15/8/2012   Phan Văn Hoan Trần Thị Diễm Tân Xương 2 - Suối Cát  
14 Hoàng Tuấn Vũ 25/9/2012     Hoàng T. Trang Bích Ngọc Khánh Thành Nam - Suối Cát  
15 Huỳnh Võ Anh Kiệt 16/10/2012     Võ Thị Tuyết Mai Tân Xương 2 - Suối Cát  
16 Võ Đoàn Kim Tú 18/11/2012 x   Võ Thị Kim Phước Tân Xương 2 - Suối Cát  
17 Trần Thị Yến Nhi 27/11/2012 x Trần Văn Tuấn Nguyễn Thị Nở Tân Xương 2 - Suối Cát  
18 Lê Phương Duy 03/12/2012   Lê Văn Phương Nguyễn Thị Thảo Suối Lau 1 - Suối Cát  
19 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 15/12/2012 x Nguyễn Thanh Tiến Trần Thị Cẩm Mỹ Khánh Thành Nam - Suối Cát  
20 Lê Duy Văn 30/12/2012   Lê Phi Hoàng Võ Thị Thu Thương Tân Xương 1 - Suối Cát  
21 Lê Anh Tiến 17/3/2012   Lê Văn Hải Huỳnh Thị Kim Thanh Tân Xương 2 - Suối Cát  
22 Nguyễn Nhật Huy 02/02/2012'     Nguyễn Thị Lệ Trâm Khánh Thành Nam - Suối Cát  
23 Nguyễn Phạm Bảo Hân 05/12/2012       Suối Lau 2 - Suối Cát  
               
  Tổng danh sách có 22 trẻ sinh năm 2012 trúng tuyển năm học 2017-2018
          TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
          CHỦ TỊCH
               
               
          Lê Thị Thùy Yến