Ngày 04/11/2017 cơn bão số 12 với sức gió giật cấp 14-15 đã vào trực tiếp tỉnh Khánh Hòa, tất cả các thành phố, huyện thị tỉnh Khánh Hòa đã chịu thiệt hại nặng nề về tính mạng con người, cơ sở vật chất lẫn tinh thần.

Trường mẫu giáo Vành Khuyên xã Suối Cát, huyện Cam Lâm nằm trong vùng bão cũng đã chịu thiệt hại hết sức nặng nề về cơ sở vật chất lẫn tinh thần

Một số thiệt hại sau bão của trường MG Vành Khuyên

Lãnh đạo huyện Cam Lâm, chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm đã quan tâm chỉ đạo kịp thời. Cùng với sự đóng góp về sức người của các chú bộ đội Lữ đoàn 101 Cam Thành Bắc, Cam Lâm, sự nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mẫu giáo Vành Khuyên để trẻ được đến trường sớm và an toàn nhất.

Sự đóng góp sức người của các chú bộ đội Lữ đoàn 101

Sự nhiệt tình tâm huyết của cán bộ, giáo viên, trường MG vành Khuyên

Đến nay trường đã hoạt động trở lại bình thường, các cháu đến trường an toàn, riêng điểm trường Suối Lau trẻ vẫn chưa ở lại bán trú vì chưa có điện nước.