Tháng 8/2018 cán bộ quản lý và giáo viên trường Mầm non Vành Khuyên đã tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 và viết bài thu hoạch lấy điểm nội dung 2 bồi dưỡng thường xuyên.

Sau đây là điểm đạt được sau những ngày học tập và viết bài thu hoạch: