PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN                Độc Lập – Tự  do – Hạnh phúc

Số: 01 /KH-MNVK                                          Suối Cát, ngày 06  tháng 01 năm 2021

                                               

 

KẾ HOẠCH

 Tổ chức hoạt động ngoại khóa “ Múa hát mừng xuân”

Năm học 2020-2021

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-MNVK ngày 19/10/2020 của trường Mầm non Vành Khuyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tế;

Trường Mầm non Vành Khuyên xây dựng kế hoạch HĐNK “Múa hát mừng xuân” năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tạo không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết cho CB-GV-NV, các cháu và phụ huynh toàn trường. Giúp các cháu hiểu được ý nghĩa ngày Tết Nguyên Đán (Tết cổ truyền) của dân tộc: Tết gia đình sum họp, quây quần bên nhau cùng nhau dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị quần áo mới; một số hoạt động trong ngày Tết: chúc nhau năm mới nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, đi du xuân, được mừng tuổi đầu năm…

         - Thông qua các hoạt động góp phần giáo dục và rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng cần thiết trong cuộc sống: kỹ năng giao tiếp, ứng xử, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng phối hợp. Đồng thời thông qua các hoạt động góp phần giáo dục lễ giáo cho trẻ.

       - Hình thành ở trẻ một số hiểu biết về cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ, hứng thú với các hoạt động ngoại khóa.

       - Tăng cường sự gắn kết của phụ huynh và nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

          II TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Thời gian và địa điểm

          - Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 01 năm 2021.

          - Địa điểm: Điểm trường Mầm non Tân Xương trường Mầm non Vành Khuyên.

          2. Đối tượng tham gia

          - Giáo viên, phụ huynh và trẻ các lớp

          3. Nội dung

          - Hát, múa về mùa xuân, mừng ngày tết

          - Chơi các trò chơi ngày tết

          - Biểu diễn thời trang mùa xuân

          - Phát quà cho bé ngoan xuất sắc

          5. Kinh phí tổ chức

          - Hổ trợ của Hội PHHS: 6.200.000 đồng

          - Hỗ trợ của quỹ phúc lợi: 300,000 đồng

          Tổng cộng: 6.500.000 đồng

          6. Công tác chuẩn bị

          - Bộ phận chuyên môn thông báo đến các đoàn thể trong trường để phối hợp tham gia.

          - Thông báo đến tất cả phụ huynh về mục đích của HĐNK và động viên phụ huynh hưởng ứng cùng nhà trường.

          - Thông báo đến các tổ để đăng ký tham gia văn nghệ.

Trên đây là kế hoạch HĐNK “Múa hát mừng xuân” của trường mầm non Vành Khuyên năm 2020-2021./.

         

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Các đoàn thể trong trường;                                                                            (Đã ký)

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: bộ phận chuyên môn.

 

                             Lê Thị Thùy Yến