Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đáp ứng yêu cầu công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Trường Mầm non Vành Khuyên đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình thực tế của trường và năng lực của giáo viên.